Дәүләт (муниципаль) учреждениеләре булмаган коммерциягә карамаган оешмаларга дәүләт (муниципаль) милкендәге капиталь төзелеш объектларына яисә күчемсез мөлкәт объектларын дәүләт (муниципаль милеккә) милкенә сатып алуга капитал салулар башкаруга субсидияләр (субсидияләрдән тыш) бирү турында

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International